Järjestyssäännöt

Kotilinnasäätiön kiinteistöjen järjestyssäännöt

Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään avoinna vähintään klo 7.00-16.00. Ovien ollessa lukossa on niistä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan. Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu on niissä kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.
Paloturvallisuussyistä johtuen porraskäytävissä ei saa säilyttää tavaroita. Palovaarallisia aineita ei saa säilyttää kiinteistöjemme tiloissa.
Saunatilat, pesulat ja kuivaushuoneet on jätettävä käytön jälkeen ehdottoman siistiin kuntoon.
Pesutuvan käyttö ilman erillistä korvausta on sallittu enintään 4 tuntia/vko ellei kiinteistössä toisin ole sovittu.
Alkoholin nauttiminen ja päihtyneenä esiintyminen yhteisissä tiloissa tai piha-alueella on kielletty.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköiminen pysäköintialueella on sallittu vain paikan varanneille. Vieraspaikat on tarkoitettu vain vieraiden tilapäistä pysäköintiä varten. Rappujen eteen saa pysäköidä lyhyeksi ajaksi henkilöiden tai tavaroiden kuljettamista varten.

Jätehuolto

Talous- ja muut jätteet on vietävä pakattuina jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden pois kuljettamisesta on asukkaan huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet tulee toimittaa jätteiden keräyspisteisiin.

Tomuttaminen

Mattojen tomuttaminen on sallittua vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai piha-alueilla. Tomutusaika on arkisin klo 8-19. Pito- ja liinavaatteiden pudistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeiden kaiteiden sisäpuolella.

Eläimet

Lemmikkieläimet eivät saa häiritä muita asukkaita eivätkä liata rakennuksia tai piha-alueita. Huoneistojen ulkopuolella ne on pidettävä kytkettyinä.
Lintujen ruokinta parvekkeilla ja piha-alueella on kielletty.

Huoneistot

  • Asunto on vuokrattu vain asumistarkoitukseen.
  • Kello 22.00-07.00 on naapureille annettava yörauha.
  • Huoneistoa on hoidettava huolellisesti. Mahdollisista kosteusvaurioista tai muista havaituista vioista on ilmoitettava välittömästi huoltopäivystykseen.
  • WC-astiaan tai viemäriin ei saa laittaa kissanhiekkaa, sanomalehteä, siteitä ja vanupuikkoja tai vastaavia esineitä, sillä ne saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen.
  • Asukas ei saa tukkia ilmanvaihtoventtiileitä tai muuttaa niiden säätöjä, sillä se sekoittaa ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan.
  • Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa siten, että paloturvallisuus vaarantuu tai siten, että siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä ympäristölle.
  • Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet.
  • Asukas ei saa tehdä tai teettää huoneistossa korjaus- tai muutostöitä neuvottelematta ensin Kotilinnasäätiön kanssa.
  • Vuokralaisen asunnosta maksama vakuusmaksu tai osa siitä voidaan periä poismuuton yhteydessä, mikäli huoneistoa on hoidettu huonosti.
  • Tupakointi asunnossa on kielletty kaikissa Tampereen Kotilinnasäätiön vuokra-asunnoissa, joissa vuokrasopimus on astunut voimaan 1.7.2015 tai sen jälkeen. Tupakoinnista aiheutuvat huoneiston puhdistus-, otsonointi-, maalaus- ym. kulut veloitetaan vuokralaiselta.

Järjestyssääntöjen rikkominen

Sääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.

KOTILINNASÄÄTIÖN HALLITUS

Järjestyssäännöt löytyvät myös Asukasoppaasta (PDF).